برا تهیه پیاز چند نکته؟

_تغذیه مناسب پیاز
??کشاورزان گرامی،تغذیه مناسب مزرعه
وپیاز،حتی از درشتی پیاز مهم تره
سعی کنید تحقیق کنید و از مزارعی پیازتهیه کنید که رسیدگی مناسب شده باشند،خصوصا محلولپاشی ویتامین ها انجام شده باشه
5_درشتی پیاز
??پیشنهاد حقیر اینه،درمزارعی که بافت سبک هست،ویا ماده الی مناسبی داره
پیاز بامتوسط 6الی8گرم و در بافتهای سنگین و خاکهای فقیر سعی کنید حتما از پیازهای درشت استفاده کنین...

سرچشمه مواد آلی خاک، بقایای حیوانی و بازمانده های گیاهی است.
این مواد از ابتدای ورود به خاک تحت تاثیر مستقیم موجودات زنده و گروههای میکروبی آن قرار می گیرند و تغییرات زیادی می یابند.
دو پدیده عمده در این تغییر ماهیت مواد شناخته شده اند. پدیده اول معدنی شدن(Mineralization) و پدیده دوم هوموسی شدن(Humiification) است.
با توجه به اینکه خاکهای ایران از نظر مواد آلی فقیر می باشند افزایش ماده آلی خاکها برای حفظ حاصلخیزی و تداوم فعالیت موجودات زنده خاکزی امری ضروری است.
در اهمیت ماده آلی همین بس که آن را به عنوان قلب کشاورزی پایدار نام نهاده اند و همچنین نقش آن را در خاک همانند نقش خون در بدن دانسته اند.
فواید مواد آلی در خاک به اندازه ای متنوع و زیاد است که انسان را به یاد فواید نوشته شده بر روی برچسب داروهای قدیمی می اندازد ولی خوشبختانه این فواید در مورد مواد آلی کاملا واقعیت دارد:
1- مواد آلی منبع تامین ازت مورد نیاز گیاه در خاکهای کود نخورده است.
2- مواد آلی می تواند منبع مهم تامین فسفر و گوگرد قابل استفاده گیاه باشد مشروط به اینکه مقدار هوموس خاک به دو درصد یا بیشتر برسد.
3- مواد آلی بطو مستقیم یا غیر مستقیم با افزایش فعالیت میکروبی باعث تولید مقدار زیادی مواد تشکیل دهنده خاکدانه ها از جمله پلی ساکاریدها می شود.
4- مواد آلی غالبا 70-30 درصد از کل ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC) خاک را تشکیل می دهند. سطوح زیاد قابل دسترس در هوموس، محل های تبادل کاتیونی زیادی دارد که عناصر غذایی را برای استفاده بعدی گیاه نگه می دارد. علاوه براین، فلزات سنگین آلوده کننده مانند سرب، کادمیم و فلزات مشابه که معمولا به علت استفاده از فاضلابها وارد خاک می شوند را جذب سطحی می کند و از این طریق به پاکسازی محیط کمک می کند.
5- مواد آلی عموما مقدار آب موجود در خاک در حالت ظرفیت مزرعه و همچنین مقدار آب قابل استفاده در خاکهای شنی را افزایش داده و تهویه خاکهای رسی را با افزایش خاکدانه سازی و در نتیجه ایجاد خلل و فرج بزرگتر، زیادتر می کند.
6- مواد آلی به عنوان یک کلات عمل می کند و در نتیجه قابلیت استفاده و تحرک عناصر کم مصرف را افزایش می دهد.
7- مواد آلی کربن مورد نیاز بسیاری از میکروارگانیسم های مفید خاک از جمله بعضی از باکتریهای تثبیت کننده ازت (مانند ازتوباکترها) را فراهم می کند.
8- وقتی که ماده آلی به عنوان پوشش دهنده ( مالچ) به سطح خاک اضافه می شود، فرسایش خاک را کاهش می دهد.
9- مواد آلی با جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب مانع از دست رفتن رطوبت خاک می شود و در زمستان و تابستان دمای خاک را متعادل نگه می دارد.
10- هوموس ناشی از ماده آلی، مقاومت خاک را در برابر تغییرات سریع اسیدیته، قلیاییت و شوری و همچنین صدمه آفت کشها و فلزات سمی سنگین افزایش می دهد.
??انتشار دهنده مطالب باشید تا برای رشد و بالا بردن سطح آگاهی کشاورزان عزیز کشورمان نقش مهمی داشته باشید
??
(دوستان و کشاورزان عزیز رو به کانال فروش پیاززعفران درجه یک قاینات دعوت کنید )
لینک کانال????
/ 1 نظر / 223 بازدید
طرز کاشت پیاز زعفران مرغوب در زمین کشاورزی

خرید و فروش روز زعفران به صورت بسته بندی و فله یا عمده به سراسر ایران با زعفران اصل قائنات که از کیفیت و عطر و بوی بالایی برخوردار است، به صورت کاملا تضمینی و ارسال به صورت پستی به تمام نقاط ایران.